Undervisningsstader

Heimebasen til kulturskulen er våre lokale samlokaliserte med Eid Ungdomsskule. Men kulturskulen driv også desentralisert undervisning på fylgjande stadar i kommunen:

 • Hjelle Skule
 • Haugen Skule
 • Stårheim Skule
 • Kjølsdalen Montesorriskule
 • Selje Skule
 • Stadtlandet Skule
 • Valhall (Nordfjordeid)
 • Gymmen Scene og Studio (Nordfjordeid)
 • Bryggja skule
 • Innbyggjartorget i Selje (dans) 
 • Selje Prestegard