Undervisningsstader

Heimebasen til kulturskulen er våre lokale samlokaliserte med Eid Ungdomsskule. Men kulturskulen driv også desentralisert undervisning på fylgjande stadar i kommunen:

  • Hjelle Skule
  • Haugen Skule
  • Stårheim Skule
  • Kjølsdalen Montesorriskule
  • Selje Skule
  • Stadtlandet Skule
  • Valhall (Nordfjordeid)
  • Gymmen Scene og Studio (Nordfjordeid)
  • Bryggja skule