MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Undervisningsstader

Undervisningsstader

Heimebasen til kulturskulen er våre lokale samlokaliserte med Eid Ungdomsskule. Men vi driv også desentralisert undervisning på fylgjande stader i kommunen:

• Hjelle Skule

• Haugen Skule

• Stårheim Skule

• Kjølsdalen Montesorriskule

• Selje Skule

• Stadtlandet Skule

• Valhall (Nordfjordeid)

• Gymmen Scene og Studio (Nordfjordeid)