Undervisningsstader

Undervisningsstader

Heimebasen til kulturskulen er våre lokale samlokaliserte med Eid Ungdomsskule. Men kulturskulen driv også desentralisert undervisning på fylgjande stadar i kommunen:

• Hjelle Skule

• Haugen Skule

• Stårheim Skule

• Kjølsdalen Montesorriskule

• Selje Skule

• Stadtlandet Skule

• Valhall (Nordfjordeid)

• Gymmen Scene og Studio (Nordfjordeid)