MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Undervisningsstader

Undervisningsstader

Heimebasen til kulturskulen er våre lokale samlokaliserte med Eid Ungdomsskule. Men kulturskulen driv også desentralisert undervisning på fylgjande stadar i kommunen:

  • Hjelle Skule
  • Haugen Skule
  • Stårheim Skule
  • Kjølsdalen Montesorriskule
  • Selje Skule
  • Stadtlandet Skule
  • Valhall (Nordfjordeid)
  • Gymmen Scene og Studio (Nordfjordeid)
  • Bryggja skule