VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

SMIL - midlar

SMIL - midlar

Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er fastsett av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr 23 (jordlova) §§ 3 og 18.  

SMIL-midlar