MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Velferdsordningar

Velferdsordningar

Føremålet med velferdsordningane er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordningar retta mot å betre rekruttering til næringa og mot næringsutøvaren si velferd.

Av velferdsordningar har vi:

  • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid
  • Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.
  • Tidlegpensjon for jordbrukarar
  • Landbruksvikarordninga

Velferdsordningane i landbruket