MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Velferdsordningar

Velferdsordningar

Føremålet med velferdsordningane er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordningar retta mot å betre rekruttering til næringa og mot næringsutøvaren si velferd.

Av velferdsordningar har vi:

  • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid
  • Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.
  • Tidlegpensjon for jordbrukarar
  • Landbruksvikarordninga

Velferdsordningane i landbruket