MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Velferdsordningar

Velferdsordningar

Føremålet med velferdsordningane er å bidra til å sikre matproduksjon og matforsyning ved å forvalte ordningar retta mot å betre rekruttering til næringa og mot næringsutøvaren si velferd.

Av velferdsordningar har vi:

  • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid
  • Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.
  • Tidlegpensjon for jordbrukarar
  • Landbruksvikarordninga

Velferdsordningane i landbruket