Hjort på nett

Hjort på nett

Det finnes mange gode nettstader som kan ha interesse for for valdleiarar og jegerar.

Sett hjort på nett

Alle registreringar av sett og skutt hjort skal no registrerast via www.hjorteviltregisteret.no.  Jeger logger seg inn på med jegernummer og fødselsdato.

Registreringane kan og gjerast i appen Sett og Skutt.

Informasjon om korleis ein skal telje og fylle inn sett hjort (https://www.hjortevilt.no/sett-elg-og-sett-hjort-2/).

 

Andre lenker

www.hjorteviltregisteret.no - Statistikk og data frå hjortejakta

www.hjortevilt.no - lenker, nyheiter og fagleg informasjon knytt til hjort.