MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Hjort på nett

Hjort på nett

Hjort på nett

Det finnes mange gode nettstader som kan ha interesse for for valdleiarar og jegerar.

Sett hjort på nett

Alle registreringar av sett og skutt hjort skal no registrerast via www.hjorteviltregisteret.no.  Jeger logger seg inn på med jegernummer og fødselsdato.

Registreringane kan og gjerast i appen Sett og Skutt.

Informasjon om korleis ein skal telje og fylle inn sett hjort (https://www.hjortevilt.no/sett-elg-og-sett-hjort-2/).

 

Andre lenker

www.hjorteviltregisteret.no - Statistikk og data frå hjortejakta

www.hjortevilt.no - lenker, nyheiter og fagleg informasjon knytt til hjort.