Møte med sakshandsamar

Her kan du bestille time

NB: Grunna ferieavvikling tek vi ikkje i mot nye timebestillingar før 01.09.2024.

Ver merksam på at du vil få time hos byggesakshandsamar tidlegast to virkedagar etter at planavdelinga har motteke førespurnaden.  Legg derfor ikkje inn ønskje om time same dag, eller påfølgjande dag sjølv om dette er mogleg å velje i skjemaet.  

Spørsmål til byggesakshandsamar kan også rettast skrifteleg til post@stad.kommune.no og du vil få skrifteleg svar.