Møte med sakshandsamar

På grunn av stor arbeidsmengde i planavdelinga  er det ikkje mogleg å bestille time hos byggesakshandsamar før 1. juni.

Ønskjer de timebestilling for matrikkelføring eller landbruksavdeling så kan de sende forespørsel til post@stad.kommune.no