Svømmehall

Svømmehall

Svømmehallen på Nordfjordeid ligg i Eid Idrettshus. Hallen er open for offentleg bading 3 dagar i veka.

Opningstider for offentleg bading

Ordinære tider: 

Eid svømmehall 

  • Tysdag kl 17.00 – 21.00
  • Torsdag kl 17.00 – 21.00
  • Fredag kl 17.00 – 21.00

Tysdag, torsdag og fredag kl. 20.00 - 21.00 er svømmehallen reservert for vaksne. 

Svømmehallen er stengt for offentleg bading frå 1.mai til 1. september, i skulane sin jule- og påskeferie, men open i skulane sin haust- og vinterferie.

Badereglar under Covid 19

  • Sjuke skal halde seg heime
  • God hygiene
  • Hald 1 meters avstand til andre enn dine nærmaste

Billettprisar

Billett per person 

  • Born (under 15 år) - kr 50,-
  • Honnør - kr 50,-
  • Vaksne - kr 80,- 

Familiebillett

Vaksne med barn kr 180,-

Klippekort 

Barn/Honnør
10 klipp - kr 390,-  
20 klipp - kr 700,-  
 
Vaksne
10 klipp - kr 640,-   
20 klipp - kr 1 100,-