Svømmehall

Svømmehallen på Nordfjordeid ligg i Eid Idrettshus. Hallen er open for offentleg bading 3 dagar i veka.


Opningstider for offentleg bading

Eid svømmehall 

  • Tysdag kl 17.00 - 21.00
  • Torsdag kl 17.00 - 21.00
  • Fredag kl 17.00 - 21.00

Tysdag, torsdag og fredag kl. 20.00 - 21.00 er svømmehallen reservert for vaksne. 

Svømmehallen åpnar for offentleg bading 1. september og den er open i skulane sin haust- og vinterferie. Svømmehallen er stengd i skulane sin jule- og påskeferie. 

Billettprisar

Billett per person 

  • Born (under 15 år) - kr 50,-
  • Honnør - kr 50,-
  • Vaksne - kr 100,- 

Familiebillett

Vaksne med barn kr 200,-

Klippekort 

Barn/Honnør
10 klipp - kr 400,-  
20 klipp - kr 700,-  
 
Vaksne
10 klipp - kr 800,-   
20 klipp - kr 1 400,- 
 


 

Artikkelliste