MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Opningstid og kontaktinformasjon

Opningstid og kontaktinformasjon

Normal opningstid for SFO er frå 07:30 til 16:30, men kan variere frå skule til skule. Den årlege ordinære opningstida følgjer skuleruta for grunnskulen. Meir informasjon om dette finn du på skulen si eiga side.

Ved behov kan Nordfjordeid skule ha tilbod om SFO i feriar. Dette tilbodet gjeld ei veke før skulestart i august og onsdag, torsdag og fredag både i haust- og vinterferie. SFO er open 07:30-15:30 i feriar, men det må vere minst seks påmelde kvar dag.

Vinterferie 2020 - Nordfjordeid skule

SFO på Nordfjordeid skule er open i vinterferien (veke 8) onsdag, torsdag og fredag frå kl 07:30 - 15:30. Det må vere minst 6 påmelde kvar dag.
Påmeldinga skjer elektronisk og det finn skjema under  «sjølvbetjening» «søknadsenter»
Påmeldingsfrist er 24.01.2020, og påmeldinga er bindande. 
Pris pr dag kr 227.-

Ved spørsmål, ta kontakt med leiar på Nordfjordeid SFO Mailinn Repål: mailinn.repal@stad.kommune.no 
 

Kontaktinformasjon til skulen

Du finn kontaktinformasjon til din SFO på skulen si eiga nettside. Gå til skuleoversikt.

Generelle spørsmål kan også rettast til fagavdeling for skule og barnehage ved Anita Sørland Aase og Karin Sandvik Stave.

På Nordfjordeid skule opnar SFO ei veke før skulestart.

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Telefon 57 88 58 20
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Telefon 57 85 93 00
Mobil 979 90 441