MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Rådgjevar Eid ungdomskule

Rådgjevar Eid ungdomskule

Sveinung Alværn

tlf arbeid: 90 06 73 58

e-post: sveinung.alvern@stad.kommune.no

Rådgjevar har som hovudoppgåve å hjelpe elevane med, og legge til rette for gode framtidsval:

Særskilt for rådgjevar:

  • Framtidsplanlegging,yrke og utdanning, søknad til vidaregåande skule
  • Arbeidsveka
  • Praktisk arbeid som alternativ undervisning
  • Hospitering 
  • Arrangering av utdanning- og næringslivsdag
  • Samarbeid med dei vidaregåande skulane

Foreldre/føresette er sjølvsagt velkomne til å ta kontakt.