MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Pedagogisk psykologisk teneste - PPT

Pedagogisk psykologisk teneste - PPT

PPT skal hjelpe barn og elevar i alderen 0–16 år med behov for særskilt tilrettelegging. 

PP-tenesta i Stad kommune

Stad kommune samarbeider med Vestland fylkeskommune om pedagogisk-psykologisk teneste. Vestland fylkeskommune har totalansvaret for drifta av tenesta i Stad.

Avtalen er heimla i opplæringslova § 5-6 og i kommunelova § 20-2.

Kontorstad / besøksadresse: Sophus Lie veg 1, 6770 Nordfjordeid. 

All dokumentasjon vedr. PPT skal sendast som digital post – til org nr 925 680 761.

Les meir på nettsidene til Utdanningsdirektoratet om kva PPT gjer

Kort om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervising

Lover

Kontakt

Liv Ingeborg Bjørlo
Sentralbord
E-post
Telefon 57 63 70 80
Margrethe Eikrem Aarset
Kontorleiar PPT
Telefon 57 63 70 90