MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Pedagogisk psykologisk teneste - PPT i Stad

Pedagogisk psykologisk teneste - PPT i Stad

PPT skal hjelpe barn og elevar i alderen 0–16 år med behov for særskilt tilrettelegging. 

Kva gjer PPT-tenesta i Stad kommune?

  • pedagogisk og psykologisk utgreiing
  • individuell oppfølging av barn og unge
  • rådgiving til foreldre/føresette
  • samarbeid med barnehagar og skular
  • rettleiing til tilsette i barnehagar og skular

Les meir på nettsidene til Utdanningsdirektoratet om kva PPT gjer

Korleis får vi hjelp frå PPT?

Lover

Kontakt

Margrethe Eikrem Aarset
Kontorleiar PPT
Telefon 57 63 70 90
Liv Ingeborg Bjørlo
Sekretær
Telefon 57 63 70 80