MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Pedagogisk psykologisk teneste - PPT i Stad

Pedagogisk psykologisk teneste - PPT i Stad

PPT skal hjelpe barn og elevar i alderen 0–16 år med behov for særskilt tilrettelegging. 

Kva gjer PPT-tenesta i Stad kommune?

  • pedagogisk og psykologisk utgreiing
  • individuell oppfølging av barn og unge
  • rådgiving til foreldre/føresette
  • samarbeid med barnehagar og skular
  • rettleiing til tilsette i barnehagar og skular

Les meir på nettsidene til Utdanningsdirektoratet om kva PPT gjer

Korleis får vi hjelp frå PPT?

Lover

Kontakt

Margrethe Eikrem Aarset
Kontorleiar PPT
Telefon 57 63 70 90
Liv Ingeborg Bjørlo
Sekretær
Telefon 57 63 70 82