Ferie og fridagar

Alle skulane i Stad kommune følgjer den samordna skuleruta for fylket. Her finn du oversikt på feriar og fridagar frå skulestart hausten 2023 til skuleslutt våren 2025.

Skuleruta 2023-2024

Skuleruta 2023-2024
Månad Aktivitet Dato
August Første skuledag 21. august
Oktober Haustferie 9.-13. oktober (v 41)
November Fridag for elevane 3. november
Desember Siste skuledag før jul 21. desember
Jule- og nyttårsferie 22. des. - 2. januar
Januar Skulestart 3. januar
Februar Vinterferie 19. -23. februar (v 8)
Mars Siste dag før påske 22. mars
April Første skuledag etter påske 2. april
Mai Fridag for elevane 10. mai
Juni Siste skuledag 21. juni

Skuleruta 2023-2024 (PDF, 190 kB)

Skuleruta 2024-2025

Skuleruta 2024-2025
Månad Aktivitet Dato
August Første skuledag 19. august
Oktober Haustferie 7.-11. oktober (v 41)
November Fridag for elevane 1. november
Desember Siste skuledag før jul 20. desember
Januar Skulestart 2. januar
Februar Vinterferie 17. -21. februar (v 8)
April Siste dag før påske 11. april
April Første skuledag etter påske 22. april
Mai Fridag for elevane 2. mai og 30. mai
Juni Siste skuledag 20. juni

Skuleruta 2024-2025 (PDF, 196 kB)

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 91 72 25 89
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 97 99 04 41