MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Ferie og fridagar i 2020-2021

Ferie og fridagar i 2020-2021

Alle skulane i Stad kommune følgjer den samordna skuleruta for fylket. Her finn du oversikt på feriar og fridagar fram mot våren 2021.

 

2021

Skuleruta våren 2021
Månad Aktivitet Dato
Januar Første skuledag: mandag 4. januar
Februar Vinterferie: 22. - 26. februar (veke 8)
Mars Elevfri dag: fredag 12. mars
Siste skuledag før påske: fredag 26. mars
April Første skuledag etter påske: tysdag 6. april
Mai Elevfri dag: fredag 14. mai
Juni Siste skuledag: fredag 18. juni

2021-2022

Skuleruta 2021-2022
Skuleruta 2021-2022
Månad Aktivitet Dato
August Første skuledag: måndag 16. aug
Oktober Haustferie: 11.-15. okt (veke 41)
November Elevfri dag: fredag 12. desember
Desember Siste skuledag før jul: tysdag 21. desember
Januar Første skuled etter jul: måndag 3. januar
Februar Vinterferie : 21. -25. februar ( veke 8)
Mars Elevfri dag: fredag 18. mars
April Siste dag før påske: fredag 8. april
Første dag etter påske tysdag 19. april
Mai Elevfri dag: fredag 27. mai
Juni Siste skuledag fredag 17. juni

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 979 90 441