Stad

Ferie og fridagar i 2022-2023

Ferie og fridagar i 2022-2023

Alle skulane i Stad kommune følgjer den samordna skuleruta for fylket. Her finn du oversikt på feriar og fridagar fram mot våren 2023 og frå skulestart hausten 2023.

 

Skuleruta 2022-2023

Skuleruta 2022-2023
Månad Aktivitet Dato
August Første skuledag: 15. august
Oktober Haustferie veke 41 10. - 14. oktober
November Elevfri dag: 4. november
Desember Siste skuledag før jul: 20. desember
Januar Første skuledag etter jul: 3.januar
Januar Elevfri dag: 27. januar
Februar Vinterferie veke 8 20. - 24. februar
Mars Siste dag før påske: 31. mars
April Første dag etter påske 11. april
Mai Elevfri dag: 19. mai
Juni Siste skuledag 20. juni

Skuleruta 2023-2024

Skuleruta 2023-2024
Månad Aktivitet Dato
August Første skuledag 21. august
Oktober Hausferie 9.-13. oktober (v 41)
November Fridag for elevane 3. november
Desember Siste skuledag før jul 21. desember
Jule- og nyttårsferie 22. des. - 2. januar
Januar Skulestart 3. januar
Februar Vinterferie 19. -23. februar (v 8)
Mars Siste dag før påske 22. mars
April Første skuledag etter påske 2. april
Mai Fridag for elevane 10. mai
Juni Siste skuledag 21. juni

Skuleruta 2023-2024 (PDF, 190 kB)

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 91 72 25 89
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 97 99 04 41