Ferie og fridagar i 2023 - 2024

Alle skulane i Stad kommune følgjer den samordna skuleruta for fylket. Her finn du oversikt på feriar og fridagar frå skulestart hausten 2023.

Skuleruta 2023-2024

Skuleruta 2023-2024
Månad Aktivitet Dato
August Første skuledag 21. august
Oktober Haustferie 9.-13. oktober (v 41)
November Fridag for elevane 3. november
Desember Siste skuledag før jul 21. desember
Jule- og nyttårsferie 22. des. - 2. januar
Januar Skulestart 3. januar
Februar Vinterferie 19. -23. februar (v 8)
Mars Siste dag før påske 22. mars
April Første skuledag etter påske 2. april
Mai Fridag for elevane 10. mai
Juni Siste skuledag 21. juni

Skuleruta 2023-2024 (PDF, 190 kB)

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 91 72 25 89
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 97 99 04 41