Nyhende

Nyhende

Det er møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. januar 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

 

 

Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 14. februar 2020. Her kan du sjå møteboka.

Ekstremveiret Didrik: Svært høg vasstand, oransje nivå, Bergen og omland og Sogn og Fjordane, 15. januar 00:00 til 15. januar 17:00.

Innbyggjartalet på Nordfjordeid, kommunesenteret i nye Stad kommune, er for fyrste gong over 3000 innbyggjarar. Det syner nye tal frå SSB over folketal i norske tettstadar. 

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 14. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Møteinnkalling 14. januar

Ver med på første UKM i Stad kommune, anten som publikum eller deltakar. Ønsker du å delta må du melde deg på innan fristen 29. januar. Du kan også delta på kjekke workshops 18.-19. januar. 

Bli med på ein temakveld som kan gi ditt lag/din aktivitet mykje pengar i klubbkassa! Stad kommune, i samarbeid med Tilskuddsportalen, inviterer med dette frivillige lag og organisasjonar i Stad til eit inspirerande kurs i bruk av nettstedaden Tilskuddsportalen. 

Nyttårshelsing frå ordførar Alfred Bjørlo til deg som innbyggjar i Stad kommune!

Frå 1. januar 2020 er nettstaden for Stad kommune i drift. I løpet av januar vil det kome meir innhald og fleire funksjonar vil bli lagt til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein Wiig Rambøl fekk i dag overrekt diplomet som syner at han er den aller fyrste nye «Stadsborgaren» etter at Stad kommune vart skipa ved overgangen frå 2019 til 2020. Vi gratulerer!