Nyhende

Nyhende

Stad kommune lagar sin fyrste kulturplan, og vi vil ha dine innspel! 

Vegen frå Harpefossen til Bjørhovdesetra vert opna iløpet av dagen i dag.

Desverre ligg det fortsatt snø over Brekka, så der vert det opna på eit seinare tidspunkt. 

Det skal utarbeidast konsekvensutgreiing for tiltaka, og forslag til planprogram vert med dette sendt på høyring.

 

Fylkesvegen til Torheim vert nattestengd frå tysdag 24.mai kl. 21:00 til 06:00 onsdag 25.mai. 

Bakgrunnen for dette er førebuing til legging av nytt dekke. 

Stad kommune er vertskommune for den nasjonale piloten «Statens hus».
I pilotprosjektet skal mogleg­heitene for ei samlokalisering mellom Politiet, NAV og Skatteetaten i Nordfjordeid sentrum avklarast.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vart detaljreguleringsplan for Selje hotell med planID 2020005 vedteken av kommunestyret i Stad i sak 22/060 den 12. april 2022. 

 Tre tett ved vegen skal fjernast for å å gje betre sikt og trafikktryggleik, og vegen må stengast i samband med arbeidet.

Vegen vert stengd på desse datoane:
18. - 20. mai
23. - 25. mai
30. mai - 3. juni

 


 

I år blir det feiring av nasjonaldagen slik vi alltid har gjort.

Stad kommune ønskjer alle ei riktig fin 17. mai.

Her finn du programmet til krinsane.

Det var møte i Stad kommunestyre torsdag 12. mai 2022. Her kan du sjå møteboka

 

Vegen vert stengd på desse datoane, frå klokka 10.00 – 14.00:

  • Torsdag 12. mai

  • Måndag 16. mai

  • Torsdag 19. mai

  • Måndag 23. mai

Bakgrunnen for stengingane er utskifting av stikkrenner og førebuing til legging av nytt dekke på strekninga.