Stad

Nyhende

Nyhende

Det er sendt ut tilleggssaker til møte i Stad kommunestyre torsdag 23. mars 2023. Her kan du sjå tilleggssakene.

Formannskapet i Stad kommune vedtok 16. mars 2023 å legge ut forslag til kommunedelplan for helse og omsorg til offentleg ettersyn. Frist for å gje innspel er 5. mai 2023. 

Detaljregulering for utdjuping og mudring av Saltasundet vart handsama av utval for areal og eigedom i sak UAE-23/036 den 14.03.2023. Les meir og gje innspel til saka her.

 

Det er møte i Stad kommunestyre torsdag 23. mars 2023 kl 9. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen 2. etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Det var møte i Stad formannskap torsdag 16. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 15. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i utval for helse og omsorg onsdag 15. mars 2023. Her kan du sjå møteboka. 

14. mars feira barnehagane i Stad kommune Barnehagedagen 2023. Dette blei markert på ulike vis rundt om i Stad kommune. 

Det var møte i utval for areal og eigedom tysdag 14. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.

Mange barnehagar var representert då Trygg Trafikk inviterte barnehagetilsette i Stad kommune og Nordfjord til kurs om barn og trafikk, og korleis vi kan oppnå ein enda tryggare kvardag for borna våre.