VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Nyhende

Det er som kjend eit utbrot med eit nytt Koronavirus (COVID-19) i Kina, som ikkje tidlegare har vore påvist hos menneske. Den seinare tida er det og aukande forekomst i ei rekkje andre land.

Sogndal, Førde og Eid var dei tre kommunane med størst vekst i folketalet i Sogn og Fjordane i 2019.

Stad kommune kan no søke tilskot til rekruttering og kompetansehevande tiltak i Stad kommune – helse- og omsorg.
 

Vi minner om at søknadsfristen til barnehageplass for barnehageåret 2020/2021 er 1. mars. Søknad finn du her på Stad kommune si nettside.

Jonas, Morten, Saya og mange andre barn kan dessverre ikkje bu heime lenger. Kan du opne heimen din for ein av dei? Kom på infomøte om fosterheimar og hør om barna 16. april.

Kommunestyret i tidlegare Selje har i møte 5.12.19 godkjent alle vegadresser med unnatak av to adresser (Oresetervegen og Lillejordvegen på Flatraket). Venter på avklaring på Kartverket sitt vedtak om skrivemåten.

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ei anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU.

Stad kommune leverte 17. februar 2020 førebels rekneskap 2019 for tidlegare Eid og Selje kommunar til Statistisk Sentralbyrå. 

Fylkeskommunen lyser ut tilskot til lokale kulturbygg. Retningsliner til kven som kan søke finn du på Vestlandfylke.