Nyhende

Nyhende

Stad kommune har fredag kveld og laurdag gjennomført smittesporing i samband med at ein person fekk påvist smitte med covid-19 fredag kveld. Nærkontaktar til denne personen er sett i karantene og testa. Prøven er sendt vidare til Haukeland sjukehus for avklaring med tanke på evt. muterte virustypar, og svar er venta i starten av veka som kjem.   

Personen har ikkje vore på reise til område med høg smitterisiko og saka kan så langt ikkje koplast til andre kjende smittetilfelle. Kommunen har drive smittesporing frå testresultatet kom fredag kveld. Nærkontaktar har fått beskjed om karantene og dei vert testa laurdag.

Stad kulturskule vil frå 15. mars 2021 tilby undervisning i dans på Stad bygdehus og Selje skule. Danselærar er Helle Frogner.

Bryggja og omegn jeger- og fiskeforening held kurs. Startar onsdag 24/3 kl 18.00 i Klubbhuset til Bryggja skyttarlag. Kurset går over 9 dagar.

Påmelding Magne Svoren, tlf 951 92 617, Roald Svoren tlf 951 92 611.

Stad kommune har sendt inn innspel til Regional Transportplan. Her kan du lese kva områder som blir peika på som særskilde utfordringar for vår kommune.

 

Kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune for 2021 – 2031 er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Her finn du info om planen og korleis du kan delta med innspel i prosessen.

I samhøve til plan- og bygningsloven §17-4 varslar det om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Stad kommune og Din Bustad Eigedom AS i samband med utbygging av bustadområde B21 i Lunden, Nordfjordeid.

Stad kommune har signert avtale med Enivest om utbygging av breiband til Heggjabygda, Lote, Hennebygda, Skrede, Holmøyane og Kjøde-Årsheim-Fløde. 

Personen er nærkontakt til tre personar i same husstand som allereie har fått påvist smitte den siste tida. Heile husstanden har vore i karantene/isolasjon, og det er difor ingen nye nærkontaktar i saka. Smittesporinga er avslutta.

Kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune for 2021 – 2031 er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

I høyringsperioden legg vi til rette for ein grundig medverknadsprosess der vi ønsker god dialog mellom næringsaktørar og innbyggjarar, lag og organisasjonar.