Nyhende

Nyhende

I underkant av 70 personar tok turen til Moldestad grendahus då Stad kommune og Kystverket i går inviterte til info- og medverknadsmøte om planprosessen for regulering av dei ulike områda knytt til Stad skipstunnel.

KIB-kurs er basert på kognitiv atferdsterapi og skal bidra til auka mestring av belastning knytta til helse, arbeids- og privatliv. Kurset er utarbeidd for deg som er over 20 år, og som er i ein vanskeleg periode i livet. Oppstart torsdag 27. oktober kl. 17.00 – 19:30 i Eid rådhus på Nordfjordeid.

Det er ekstraordinært møte i utval for areal og eigedom tysdag 4. oktober 2022 kl 9. 
Digitalt møte på Teams. Her kan du sjå møteinnkallinga. 

Kompensasjonsmidlane skal brukast innanfor det geografiske området som pr. 1. august 2022 har postnummer 6750.

Søknadsfristen er 05.10.22

Kommunal veg til Ladehaug, Kv6020, får nedsett aksellast til 3,5 tonn med verknad straks.

Her kjem aktuelle nyhende frå landbrukontoret.  

Du finner nyhendebrevet her (PDF, 536 kB) 

 

 

Har laget eller organisasjonen din tenkt å søkje om spelemidlar?

 

 

Stad kommune startar 19.september med vedlikehald av vegmur i Solheimsbakkane.

Arbeidet vil pågå på dag og kveld fram til 15.oktober.

Stenging blir måndag - torsdag mellom kl 08:00-15:30 og kl 16:30-19:00 OG fredag 08:00-15:30.

Bur du ovanfor og skal ut med bil etter kl 08:00 må bilen din parkerast nedanfor arbeidsområdet

Det var møte i Stad kommunestyre torsdag 15. september 2022. Her kan du sjå møteboka.