MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

 

Har laget eller organisasjonen din tenkt å søkje om spelemidlar?

 

 

 

 

I år er det 10 år sidan første strandryddedag! Plast i havet og marin forsøpling har lenge vore ei problemstilling. Mange vakna nok i 2017 då ein kval stranda på Sotra med magen full av plast. - Fleire enn nokon gong er no med og ryddar for å verne om naturen!

 I samband med utbetring av stikkrenne/kulvert over ein større bekk vert kommunevegen frå Bugjerde til Berstad/Hatlegjerde stengd for gjennomkøyring frå 21.sept til 28.sept. Det vil bli sett opp skilt og fysiske sperringar.

Omkøyringsveg vert via vegen på vestsida gjennom tunet/ garden til Jan Arvid Berstad

Regjeringa løyver 4 millionar kroner til Statens Hus-piloten i Stad kommune, som Stad har fått tildelt for å styrke og samle statlege kompetansemiljø i distrikts-Noreg.

- Det er svært gledeleg og viktig at Stad kommune no har fått «full pott» på våre søknader om midlar til å sikre breibandsdekning i heile den nye kommunen vår, seier Alfred Bjørlo, ordførar i Stad.

Fjordane Friluftsråd inviterer i anledning #strandryddeveka og haustens store ryddedugnad til strandrydding på Myresanden, ved Drage i Stad. Oppmøtestad er parkeringsplassen til Austmyr.

Det er ikkje påvist fleire smitta med covid-19 i Stad kommune etter at ein person vart smitta i samband med ein konfirmasjon 5. september.

Har du fått beskjed om skatteoppgjer for 2019? Elektroniske brukarar får varsel om at skatteoppgjeret via e-post eller SMS. Logg deg inn på Min skatt for å finne oversikt over alle skatteforholda dine og betalingsinformasjon ved ev restskatt.


Denne hausten skal Stad kommune kartlegge og verdisette alle område som nyttes til friluftsliv i kommunen. Alt skal med, frå større turområde på fjellet til små grønkorridorar mellom bustadområde.

Med det vi veit no, er det ikkje mistanke om smitte inn mot barnehagar eller skular i Stad kommune, og vi er framleis på gult nivå. Dvs. at barnehagebarn og elevar i grunnskulen skal gå i barnehagen og på skulen som normalt.