MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Nyhende

7. april la Regjeringa fram ein oppdatert tiltaksplan for handtering av koronasituasjonen framover. Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld og ordførar Alfred Bjørlo gjev deg her ei oppdatering på situasjonen i Stad no før påske!

Regjeringa har i dag lagt fram ein oppdatert tiltaksplan for handtering av koronasituasjonen. Kommunen vil no gå igang å førebu tiltaka og sørge for at føresetnadane for gjennomføring er på plass innan 20. april når tiltaka skal tre i kraft.

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. 
 

Falske nyhende kan i verste fall føre til mistillit mellom styresmaktene og innbyggjarane, med fare for at folk handlar i strid med viktige råd og retningslinjer knytt til Covid-19-krisa.

UKM, Ungdom og fritid og Tverga har gått sammen for å lage eit morsomt spel for alle ungdommar i Norge, slik at påska ikkje blir so kjedeleg når vi må vere so mykje heime.
Konkurransen startar 6. april kl. 12.00!

Pasient- og brukerombudet i Sogn og Fjordane har som kjent kontor i Storehagen 1 B, i Førde. Kontoret tek til vanleg imot timebestilling frå pasientar, brukarar og pårørande. I tråd med regjeringa sine råd, er kontoret inntil vidare stengt for publikumsbesøk og alle tilsette har heimekontor.

Stad kommune og Stad Vekst inviterer til «digital påskedugnad» for næringslivet i Stad måndag 6. april kl. 09.00-10.00.

 

- No set vi inn kreftene saman.
Pandemien Covid-19 råkar næringslivet i Nordfjord hardt, og for mange verksemder på verst tenkjeleg tidspunkt. Kommunane i Nordfjord tek no felles grep for å bistå næringslivet i ei svært usikker tid. 
 

Gjennom regionale miljøtilskot finst det fleire tilskotsordningar for meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel i Vestland. Vilkåra for å kunne motta tilskot gjeld all gjødsling gjennom sesongen. De må difor vurdere kva som kan vere relevant no, før vårgjødslinga startar

Det nærmar seg påskeferie og fleire ønskjer å besøke sine næraste. - Kan du reise heim til familien din, eller bør du halde deg der du er? Her har vi samla nokre råd og reglar for deg som bur her og deg som ønskjer å besøke nokon i Stad kommune.