Nyhende

Nyhende

Veidekke skal asfaltere for UNU AS ved nytt leilighetsbygg ved Strandavegen 117 (Bryggekanten), og dels i kommunal veg på same staden på Bryggja.

Arbeidet startar måndag 28.november ca. kl. 08:00 etter at skulebuss har passert.

I samband med arbeidet kan det bli noko venting ved asfaltering av kommunal veg. Det vil bli stenging av vegen i inntil ein time i perioden asfalteringsarbeidet pågår.

Omkøyring er mulig via riksveg 15. Vis omsyn i trafikken.

Blått område er berørt.

Det er møte i Stad formannskap torsdag 01. desember 2022 kl 14. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen 2. etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Det er møte i finansutvalet torsdag 01. desember 2022 kl 10. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen 2. etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Det er møte i administrasjonsutvalet torsdag 01. desember 2022 kl 9. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen 2. etg. Her kan du sjå møteinnkallinga. 

Det er problemer med å ringe til og frå Seljetunet omssorgsenter.  Dersom det hastar å kome i kontakt med Seljetunet omsorgsenter så kan de ringe

tlf 909 49 788

Det er møte i utval for helse og omsorg onsdag 30. november 2022 kl 9. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen 2.etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

Det er møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 30. november 2022 kl 10. Møtestad: Oppmøte kl 10: Golvsengane barnehage. Kl 11.30: Rådhuset, kommunestyresalen, 2.etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Det er møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. november 2022 kl 9. Møtestad: Kl 9: Synfaring, oppmøte brannstasjon Stadlandet. Kl 10.30: Stad hotell, møterom Kjerringa, 2.etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 29. november 2022 kl 9. Møtestad: Kl 9: Synfaring, oppmøte brannstasjon Stadlandet. Kl 10.30: Stad hotell, møterom Flugga, 2.etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.