MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Nyhende

Stad formannskap har vedteke oppstart av arbeidet med kommunedelplan for oppvekst og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. I planprogrammet vert rammene for planarbeidet fastsett.

Det var møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 11. mai 2021. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i utval for areal og eigedom tysdag 11.mai 2021. Her kan du sjå møteboka. 

Måndag vart 82 personar testa for covid-19 på Nordfjordeid. Tysdag kveld har ein fått svar på 80 av desse prøvene, og prøvesvar viser at éin ny person har fått påvist covid-19-smitte.

Søndag vart til saman 106 personar testa på Nordfjordeid i samband med nye smittetilfelle påvist laurdag. Måndag kveld har ein fått svar på 100 av desse prøvene. Prøvesvar frå PCR-testing stadfestar smitte hos dei to personane som fekk positivt svar på hurtigtest laurdag. Det er elles ingen positive prøvesvar.

Stad kommunestyre hadde møte torsdag 6. mai 2021. Kommunestyret handsama 29 saker. Her følgjer ei kort oppsummering av nokre sentrale vedtak. 

Prøvesvar frå PCR-testing på Nordfjordeid fredag syner at éin ny person har testa positivt for covid-19. Laurdag har hurtigtestar vist at ytterlegare to personar i denne husstanden er smitta. Nærkontaktar er sett i karantene og vert testa. Smittevegen er inntil vidare usikker.  

Prøvesvar tidleg fredag ettermiddag viser at alle dei 85 testane som vart tatt på Nordfjordeid torsdag er negative.

Det var møte i Stad kommunestyre torsdag 6. mai 2021. Her kan du sjå møteboka

Prøvesvar torsdag ettermiddag viser at éin ny person har fått påvist covid-19 etter testing på Nordfjordeid onsdag. Personen er husstandsmedlem til ein tidlegare smitta og har vore i karantene sidan tysdag kveld.