Nyhende

Det er sendt ut tilleggssaker til møte i utval for areal og eigedom tysdag 9. juni 2020 kl 9. Her kan du sjå tilleggssakene

Det er sendt ut tilleggssak til møte i Stad formannskap torsdag 11. juni 2020 kl 12. Her kan du sjå tilleggssaka

Det er sendt ut tilleggssaker til møte i  utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 10. juni k l10. Her kan du sjå tilleggssakene.

Det er møte i Stad formannskap torsdag 11. juni 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunestyresalen.

Det er møte i finansutvalet torsdag 11. juni 2020 kl 11. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunestyresalen.

Det er møte i administrasjonsutvalet torsdag 11. juni 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunestyresalen.

Korona har sett stoppar for det meste av innandørstreningar denne våren. Vi håper no at treningane kan kome i gang igjen for fullt til hausten. 

Det er møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 10. juni 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunestyresalen

Det er møte i utval for helse og omsorg onsdag 10. juni 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunestyresalen

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 9. juni 2020 kl 10. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunstyresalen.