MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Nyhende

Det var møte i utval for areal og eigedom tysdag 26. januar 2021. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 26. januar 2021. Her kan du sjå møteboka

Fødselstala har «gått i taket» i nye Stad kommune. I Stad kommune sitt første år (2020) vart det fødd 102 born – medan normalen dei siste åra har vore mellom 75 og 90. Sidan 2005 er det berre i 2011 det vart fødd fleire ungar i Stad (tidlegare Eid, Selje og Bryggja) enn i 2020.

Det var møte i Stad ungdomsråd måndag 25. januar 2021. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 25. januar 2021. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i Stad eldreråd måndag 25. februar 2021. Her kan du sjå møteboka

I samband med utbrotet av den engelske koronavirusmutasjonen i Nordre Follo har regjeringa dei siste dagane innført kraftige tiltak i 10 kommunar i dette området. Det er også innført tiltak i 15 kommunar i randsona omkring dette området. 

  Ny gebyrordning for feiing og tilsyn med verknad frå 01.01.2021

Frå og med fredag 22. januar er skjenkereglane nasjonalt tilbake slik dei var før nasjonal skjenkestopp vart innført 4. januar 2021. 

Møtet i Stad eldreråd måndag 25. januar 2021 kl 9 blir direktesendt. Her finn du link til direktesendinga