MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Kommunane Stad, Stryn, Gloppen, Bremanger og Kinn vedtok tidlegare i år å innføre Teams. Dette for å betre effektivitet og kvalitet på samhandling i og mellom kommunane i tråd med tilrådingar/ROS analysar.

 I samband med oppsetting av rekkverk vert vegen stengd ved avkøyrsla til Indre Furefjerding tysdag 8. desember og onsdag 9. desember, frå klokka 08:00-19:00.

Det er møte i Stad kommunestyre torsdag 10. desember 2020 kl 9.30. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Stad Hotell

Gamle Selje kommune sine flytebryggjer er for sal. Gjeld 4 lange seksjoner på 9-15 meter lengde. Bryggjene vert selde fortrinnsvis samla til høgaste bod. Bodfrist er 11. desember kl. 12.00.

 

Har du lyst å høyre meir om kva det er å vere fosterheim?  Fosterheimstenesta ser etter deg som kan tenkje deg born og ungdom frå 8 år og oppover.

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19. Personen kom heim frå utlandet og testa positivt ved innreise. Personen har vore i innreisekarantene fram til testresultatet kom og er no i heimeisolasjon.

Skal du gjere viktige karriereval? Karriere Vestland er Vestland fylkeskommune sitt tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing til alle vaksne over 19 år. 

 

 Er du ein ung kunst-/kulturutøvar mellom 18 og 25 år frå Stad kommune?

Har du ein draum?

Då kan du søkje draumestipendet 2021!

50 søkjarar mottek 30 000 kr kvar. Du kan søkje i kategoriane dans, musikk, skapande skriving, visuell kunst, sirkus, teater og open klasse.

Gå inn på drommestipendet.no for å søkje. Søknadsfrist: 8. januar 2021.

To nye personar har testa positivt for covid-19 i Stad kommune. Personane var allereie i karantene som nærkontaktar i husstanden til ein person med påvist smitte, og smittetilfellet har ikkje ført til nye nærkontaktar i saka. 

Framlegg til budsjett 2021, handlingsplan 2021-2024 og varsel om endring i kommunale gebyr og betalingssatsar i Stad kommune frå 01.01.2021.