Nyhende

Sommaren 2020 er spesiell! I staden for å reise på fancy ferie til utlandet, køyrer no mange rundt i bil og opplever Noreg «på gamlemåten». Kva passar då betre enn også å sende eit godt, gammaldags postkort som ferieminne til familie og venner?

Stad kommune har innført forbod mot «villcamping» i avgrensa område i utmark i bygdene Ervika og Hoddevika på Stadlandet.

 Stad kommune lyser med dette ut midlar til tiltak i utvalde kulturlandskap (UKL) på Stadlandet.
Søknadsfristen er 24. august 2020.
 

Stad kommune har vedteke forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova § 15 i Hoddevik og i Ervik på Stadlandet.

Smittevernlege i Stad kommune Thomas Vingen Vedeld orienterte om situasjonen rundt koronasmitte ved Nordfjord Sjukehus på NRK i dag. Sjå sendinga her.

Eid symjehall har sommarope tysdagar og fredagar i veke 28, 29, 30 og 31. 

Velkomen til bading!

 

Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus har testa positivt på covid-19. Testane til pasientane som har vore i kontakt med den smitta svenske legen, er så langt negative.

Helse Førde har sidan fredag kartlagt pasientar og tilsette ved Nordfjord sjukehus som har hatt nærkontakt med legen som har fått påvist covid-19.

Ein tilsett ved Nordfjord sjukehus testa i går den 26. juni positivt på covid-19. Den tilsette er i heimeisolasjon og arbeidet med smittesporing og vernetiltak er i gang.