MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kunngjering om valting 13.09.2021

Nyhende

Kunngjering om valting 13.09.2021

Det er Stortingsval 2021 i Stad kommune måndag 13. september 2021. Her finn du oversikt over vallokale og opningstider på valdagen. MERK: Vallokale for Nordfjordeid krins er Eid Idrettshus grunna smittevern.

Det var møte i stad kommunestyre torsdag 16. september 2021. Her kan du sjå møteboka

Stad kommune driftar sju vassverk, og for alle desse vert det teke rutinemessige prøver av vasskvaliteten rundt om på ulike stader i ledningsnettet. Normalt er det god kvalitet på vatnet som vert levert frå alle desse vassverka. I dei siste 2-3 mnd har det vore utfordringar knytt til kvaliteten ved tre av vassverka.

 

Det går mot mørkare kveldar, og vi får meir behov for  lys i lampane langs vegane våre.

 

 

Det blir stengingar på nordsida av Hornindalsvatnet torsdag 16. sept. Fv. 5744 vert stengd ved Melheim, rett ved Heggjabygda kyrkje grunna utskifting av ei stikkrenne. Gjeld tidsrommet kl. 08.00-12.00 og 12.30-15.00.

 

Seint onsdag kveld synte resultat frå testing gjort på Nordfjordeid tysdag at ein person har testa positivt for covid-19.

Her kan du følge direktesending frå møte i Stad kommunestyre torsdag 16.09.2021 frå kl 9. 

Det er sendt ut tilleggssaker til møte i Stad kommunestyre torsdag 16. september 2021. Her kan du sjå tilleggssakene

Alle røystene i Stad kommune er talde. Her kan du sjå valresultatet for stortingsvalet 2021 i Stad kommune:

Her kan du sjå valresultatet for Stad kommune ved stortingsvalet 2021.

 Stad kommune har no lyst ut rammeavtale på 8 brøyteroder i kommunen – med tilbodsfrist 11.oktober.