VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Nyhende

Det er møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Oppmøte: Nordfjordeid, LA-senteret, Stokkenes. Møte: Rådhuset, kommunestyresalen

 

Det er møte i utval for helse og omsorg tysdag 28. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, formannskapssalen

Det er møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. januar 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

Møtestad: Bryggja omsorgssenter

Velkomen til konferanse om nullutslepp i Vestland 2030, 6. februar på Operahuset Nordfjord. Fylket har sett eit tøft mål: Å bli eit nullutsleppfylke i 2030! No sett fleire kommunar seg same mål, mellom anna Stad. 

Kommunestyret i tidlegare Selje har i møte 5.12.19 godkjent alle vegadresser med unnatak av to adresser (Oresetervegen og Lillejordvegen på Flatraket). Venter på avklaring på Kartverket sitt vedtak om skrivemåten.

 

Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 14. februar 2020. Her kan du sjå møteboka.

Ekstremveiret Didrik: Svært høg vasstand, oransje nivå, Bergen og omland og Sogn og Fjordane, 15. januar 00:00 til 15. januar 17:00.

Innbyggjartalet på Nordfjordeid, kommunesenteret i nye Stad kommune, er for fyrste gong over 3000 innbyggjarar. Det syner nye tal frå SSB over folketal i norske tettstadar. 

Skatteseddel for 2020 vert sendt ut innan 1. mars 2020.

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 14. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Møteinnkalling 14. januar