Nyhende

Nyhende

Faktura for januar 2020 - Pleie og omsorg blir utfaktuerert seinast 10.03.2020 med forfall 31.03.2020.

Overordna retningslinjer for tilskot til skogvegbygging, drift med taubane, hest o.a. og skogkultur er grunnlaget for kommunens fordeling av tilskotsmidlar til skogbruk.

Planen er utarbeidd av landbruksavdeling for Gloppen og Stad kommune.

Det er møte i råd for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 9. mars 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunestyresalen 2. etg.

Det er møte i Stad eldreråd måndag 9. mars 2020 kl 10. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunestyresalen 2. etg.

Det er møte i Stad ungdomsråd måndag 9. mars 2020 kl 10.30. Her kan du sjå møteinnkallinga. Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, formannskapssalen 2. etg.

 

Det er som kjend eit utbrot med eit nytt Koronavirus (COVID-19) i Kina, som ikkje tidlegare har vore påvist hos menneske. Den seinare tida er det og aukande forekomst i ei rekkje andre land.

Sogndal, Førde og Eid var dei tre kommunane med størst vekst i folketalet i Sogn og Fjordane i 2019.

Stad kommune kan no søke tilskot til rekruttering og kompetansehevande tiltak i Stad kommune – helse- og omsorg.
 

Vi minner om at søknadsfristen til barnehageplass for barnehageåret 2020/2021 er 1. mars. Søknad finn du her på Stad kommune si nettside.