Nyhende

Nyhende

Det er sendt ut tilleggssak til møte i utval for areal og eigedom tysdag 28. februar 2020 . Her kan du sjå tilleggsinnkallinga

Det er møte i Stad formannskap torsdag 30. januar 2020 kl 15.30. Her kan du sjå møteinnkallinga. 

Velkomen til konferanse om nullutslepp i Vestland 2030, 6. februar på Operahuset Nordfjord. Fylket har sett eit tøft mål: Å bli eit nullutsleppfylke i 2030! No sett fleire kommunar seg same mål, mellom anna Stad. 

Det er møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 29. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga

 

Det er møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

 

Det er møte i utval for helse og omsorg tysdag 28. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

Det er møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. januar 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

 

 

Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 14. februar 2020. Her kan du sjå møteboka.

Ekstremveiret Didrik: Svært høg vasstand, oransje nivå, Bergen og omland og Sogn og Fjordane, 15. januar 00:00 til 15. januar 17:00.

Innbyggjartalet på Nordfjordeid, kommunesenteret i nye Stad kommune, er for fyrste gong over 3000 innbyggjarar. Det syner nye tal frå SSB over folketal i norske tettstadar.