Stad

Nyhende

Nyhende

Det kom nye retningsliner for helsestasjonen den 17. april.

Som før er rutene opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen gjer Kringom nokre tilpassingar for å legge til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponert for smitterisiko.
Det er laga eigne retningslinjer som vil gjelde inntil vidare.

287 200 arbeidstakarar har dei siste vekene søkt om dagpengar frå NAV grunna permittering. NAV gjer det no mogleg for desse å søkje om forskot på dagpengar frå måndag 30. mars. Pengane kan utbetalast før påske.

Info frå NAV

Regjeringa foreslår å opprette ei ordning der staten dekker ein andel av dei faste kostnadane for bedrifter som har stor nedgang i omsetnad som følgje av virusutbrotet og smitteverntiltaka. Ordninga skal vere enkel både å nytte og administrere, og blir utforma slik at det tek kort tid frå søknad til pengane er på konto. 

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift for å begrense smittespreiing. 
 

Næringsorganisasjonane i Nordfjord inviterer til webinar  måndag 30. mars kl. 09.00 - 10.00 om likviditetsstyring i krisetider. 

Her kan du sjå opptak frå ekstraordinært møte i finansutvalet i Stad torsdag 26. mars 2020.

Opptak finansutval 26.03.2020

 

Det var møte i finansutvalet i Stad komune torsdag 26. mars 2020. Her kan du sjå møteboka.

Vestland fylkeskommune har lyst ut midlar til innovasjon og næringsutvikling.

Økonomiavdelinga har teke i bruk ei ny ordning for utsending av fakturaer. Her finn du info om korleis du skal gå fram når du skal betale faktura frå Stad kommune.