Nyhende

Nyhende

Det var møte i Stad kommunestyre torsdag 6. februar 2020. Her kan du sjå møteboka. 

Stad kommune har starta opp arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel for 2020–2032 og legg no ut på høyring eit forslag til planprogram for dette planarbeidet.

 

Det er møte i Stad kontrollutval fredag 7. februar kl 13.00. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

Laurdag 1. februar feirar vi vårt nye fellesskap med ein aktivitetslaurdag for born og unge frå heile kommunen!  Sett av dagen, ta med deg familien og kos deg med fine opplevingar – heilt gratis! 

Kommunelova slår fast at kommunestyret skal gje forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og dekking av økonomisk tap.

Det er møte i Stad kommunestyre torsdag 6. februar kl 9. Her kan du lese møteinnkallinga.

Det var møte i Stad formannskap torsdag 30. januar 2020. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 29. januar. Her kan du sjå møteboka

To gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfristar i 2020 er 25. februar og 31. august! 

Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020. Her kan du sjå møteboka.