MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Nyhende

Det er videomøte i Stad formannskap torsdag 30. april 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga. Her kan du sjå direktesending frå møte.

Det er videomøte i finansutvalet i Stad torsdag 30. april 2020 kl 11. Her kan du sjå møteinnkallinga. Her kan du sjå direktesending frå møte.

Det er videomøte i administrasjonsutvalet i Stad torsdag 30. april 2020 kl 9.30. Her kan du sjå møteinnkallinga

Føremålet med tilskotsordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord. Tiltak der dreneringa både kan auke jordbruksproduksjonen og redusere faren for vassureining vert prioritert. Vestland får midlar til dreneringstiltak. Statsforvaltaren fordelar midlane til kommunane ut i frå behov og søknadspågang.

Det er videomøte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 29. april 2020 kl 13. Her kan du sjå møteinnkallinga. Her kan du sjå direktsending frå møte.

Det er videomøte i utval for helse og omsorg onsdag 29. april 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga. Her kan du sjå direktesending frå møte.

Det er videomøte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 28. april 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga

Det er møte i utval for areal og eigedom tysdag 28. april 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga

Møtestad: Nordfjordeid, rådhuset, kommunestyresalen 2. etg. Her kan du sjå direktesending frå møte.

Det skal utførast arbeid med utspyling av vassledningsnettet på Stadlandet onsdag 22.04.2020 frå kl 08:00 til 23:00.

Kommunane skal sikre at barn og ungdom får eit fagleg forsvarleg helsetilbod. Tilbodet bør derfor oppretthaldast eller gjenopprettast til normal aktivitet i tråd med Nasjonal fagleg retningsliner for helsestasjon- og skulehelseteneste og nødvendige smitteverntiltak.