MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kunngjering om valting 13.09.2021

Nyhende

Kunngjering om valting 13.09.2021

Det er Stortingsval 2021 i Stad kommune måndag 13. september 2021. Her finn du oversikt over vallokale og opningstider på valdagen. MERK: Vallokale for Nordfjordeid krins er Eid Idrettshus grunna smittevern.

Det er møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

 

Det er møte i utval for helse og omsorg tysdag 28. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

Det er møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. januar 2020 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

 

 

Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 14. februar 2020. Her kan du sjå møteboka.

Ekstremveiret Didrik: Svært høg vasstand, oransje nivå, Bergen og omland og Sogn og Fjordane, 15. januar 00:00 til 15. januar 17:00.

Innbyggjartalet på Nordfjordeid, kommunesenteret i nye Stad kommune, er for fyrste gong over 3000 innbyggjarar. Det syner nye tal frå SSB over folketal i norske tettstadar. 

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 14. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Møteinnkalling 14. januar

Ver med på første UKM i Stad kommune, anten som publikum eller deltakar. Ønsker du å delta må du melde deg på innan fristen 29. januar. Du kan også delta på kjekke workshops 18.-19. januar. 

Bli med på ein temakveld som kan gi ditt lag/din aktivitet mykje pengar i klubbkassa! Stad kommune, i samarbeid med Tilskuddsportalen, inviterer med dette frivillige lag og organisasjonar i Stad til eit inspirerande kurs i bruk av nettstedaden Tilskuddsportalen. 

Nyttårshelsing frå ordførar Alfred Bjørlo til deg som innbyggjar i Stad kommune!