Asfaltering ved Strandavegen 117

Veidekke skal asfaltere for UNU AS ved nytt leilighetsbygg ved Strandavegen 117 (Bryggekanten), og dels i kommunal veg på same staden på Bryggja.

Arbeidet startar måndag 28.november ca. kl. 08:00 etter at skulebuss har passert.

I samband med arbeidet kan det bli noko venting ved asfaltering av kommunal veg. Det vil bli stenging av vegen i inntil ein time i perioden asfalteringsarbeidet pågår.

Omkøyring er mulig via riksveg 15. Vis omsyn i trafikken.