Brudd på vassledning - Haugen

Blått område er berørt.

Grunna brudd på vassledningsnettet ved Kaldekloven vassverk på Haugen anbefalar vi å koke drikkevatnet. 
Når lekkasjen er funne vil vatn bli avstengt til det er reparert. Dei berørte vert varsla med sms når vi har godkjente vassprøver igjen. 

Luft og farge kan forekomme, spyl ut kaldt vatn nærmast inntaket til kvaliteten er tilfredsstillande, rens silar om trykktap blir vedvarande.