Ekstraordinært møte i utval for areal og eigedom 08.02.2023 kl 09.30

Det er ekstraordinært møte i utval for areal og eigedom onsdag 8. februar 2023 kl 09.30. Møtestad: Digitalt møte på Teams. Her kan du sjå møteinnkallinga.