Fylkesvegen til Torheim vert stengd ved Taklo fire dagar i løpet av mai

Fylkesvegen til Torheim vert stengd ved Taklo fire dagar i løpet av mai

 

Vegen vert stengd på desse datoane, frå klokka 10.00 – 14.00:

  • Torsdag 12. mai

  • Måndag 16. mai

  • Torsdag 19. mai

  • Måndag 23. mai

Bakgrunnen for stengingane er utskifting av stikkrenner og førebuing til legging av nytt dekke på strekninga.