MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon om spreiing av husdyrgjødsel

Informasjon om spreiing av husdyrgjødsel

Klikk for stort bilete  Før ein skal i gang med vårgjødslinga bør ein setje seg inn i ordningane og vurdere om ein vil søkje tilskota.

Informasjon om følgjande RMP-tilskotsordningar knytt til husdyrgjødsel for 2021 ligg no hjå Statsforvaltaren på nettsida om Regionalt miljøprogram:

To generelle ordningar som gjeld heile fylket:

 

To ordningar som berre gjeld for prioriterte vassdrag:

 

Vi kan gjerne bidra med informasjon.

Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging, og evt med tilførselsslange

Desse to generelle ordningane for gjødslingsmetodar (heile fylket) er både økonomisk og agronomisk gunstig. Leigekøyring eller felles innkjøp av utstyr kan gjere tilskotsordningane aktuelle for enda fleire. Vi sendte informasjon om ordningane i dag til faglaga og Norsk Landbruksrådgiving Vest, med ønskje om dei informerer vidare til medlemmene. Vi kjem snart til å skrive nettsak om dei to generelle tilskotsordningane.

 

Tilskotsordningane for prioriterte vassdrag

Tilskotsordningane som gjeld prioriterte vassdrag (kantsone og tidleg spreiing) blir informert om på andre måtar. Vi vil diskuterer med dykk korleis vi kan informere dei mest aktuelle søkjarane direkte.

Seinare kjem det òg generell sms om regionalt miljøprogram til alle som søkjer produksjonstilskot.

 

Kontaktperson: bernt.reed@stad.kommune.no