Målingar i myr ved Okla vindkraftverk i sommar

Målingar i myr ved Okla vindkraftverk i sommar

23.-24. juni og 30. august-1. september skal forskarar frå prosjektet REPEAT ut og måle karbonlageret i myra rundt Okla vindkraftverk.

"REPEAT - Rethinking sustainable land use of peatlands" er eit tverrfagleg forskingsprosjekt der forskarar, offentleg forvalting og interesseorganisasjonar saman skal utvikle ny kunnskap om berekraftig planlegging og forvalting av myr. Okla vindkraftverk er eitt av studieområda i REPEAT og Stad kommune er partner i prosjektet.

Les meir om prosjektet her: