Offentleg bading følgjer ordinære opningstider frå tysdag 18.01.2022.

Offentleg bading følgjer ordinære opningstider frå tysdag 18.01.2022.

Badereglar under Covid 19  (gjeldande frå 18.01.2022)

•    Billetten gjeld i ein/ 1 time frå innslepp i garderobe
•    Maks 20 personar i symjehallen samtidig
•    Sjuke skal halde seg heime
•    God hygiene
•    Hald minst 1 meters avstand til andre enn dine nærmaste