Rammeavtale på tømrartenester for kommunale bygg i Stad kommune

  Kommunen har no lagt ut ei rammeavtale vedrørande tømrartenester for kommunale bygg på Doffin

Rammeavtalen vil i utgangspunktet gjelde for 2 år med moglegheit for forlenging i inntil 2 nye år. Rammeavtala er delt inn i geografiske område, slik at både små og større firma kan gje inn pris. Tilbodsfrist er satt til 19.08.22 kl. 14:00.

Dersom dette kan være av interesse, så finner de meir informasjon her