MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Rutinar for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar

Rutinar for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar

Her finn du gjeldande rutinar for besøk på våre bufellesskap, helse- og omsorgsinstitusjonar.

  • Hald avstand til uvaksinerte bebuarar 
  • Hald hendene reine, vaske hender/spritvask ved ankomst
  • Hald deg heime om du er sjuk/har luftvegssymptom
  • Hald deg heime dersom du ventar på testsvar

Spør om du er i tvil!

På institusjon ynskjer vi framleis at du kjem på besøk mellom kl.11.00 – 13.00 og frå kl.16.00 – 19.00, 

Inngangdørene vil vere opne på dagtid.