Skjenking i Stad kommune frå 22.1

Skjenking i Stad kommune frå 22.1

Frå og med fredag 22. januar er skjenkereglane nasjonalt tilbake slik dei var før nasjonal skjenkestopp vart innført 4. januar 2021. 

Stad kommune ser ikkje grunnlag for andre reglar for skjenking i Stad kommune enn dei nasjonale reglane. Det vil seie at alkoholservering frå og med fredag 22. januar kan skje i samband med matservering. Det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikkje kan sleppast inn etter kl. 22.

Jmf https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-skjenkereglene-etter-stortingets-flertallsvedtak/id2829222/