Sommerjobb for ungdom 14-20 år

Frivilligsentralane og Stad kommune med støtte frå Gjensidige-stiftelsen, Helsedirektoratet og Bufdir tilbyr omlag 25 ungdomar sommarjobb i 2 veker i sommar.  Søknadsfrist 4.juni. 
Vi tilbyr og gratis CV skrivarkurs. 
 

Sommerjobbane blir lagt opp til 2 veker med arbeidstid seks timar pr. dag måndag til fredag.
Det er to kategoriar sommarhjelpjobbar:

-Sommarhjelp aktivitet: Skape sommarmøteplassar/-aktivitet for barn/ungdom og drifte BUA.

- Sommerhjelp omsorg: Skape sommaraktivitet for heimebuande eldre/eldre som bur på institusjon.

Arbeidsstadar: Nordfjordeid og Selje.
Søknadsfrist: Søndag 4. juni.
Oppstart frå veke 26-27.

Her finn du SØKNADSSKJEMA
 

 

 

 

 

Lær deg å skrive ein god CV! 
Alle som søkjer på sommarhjelpjobbane
må legge ved ein CV. 
 

Vi tilbyr CV-kurs på TEAMS:

Tysdag 23/5 og torsdag 1/6
kl. 18.00 – 19.00.


Ein kan delta på kurset heima i frå eller  komme å delta på kurs på Eid frivilligsentral eller Selje frivilligsentral .

Lenke til kursa finn du her:
KURSLENKE 23.mai 

KURSLENKE 1.juni