Varsel om oppstart av detaljregulering for Skottneset feriesenter

Varsel om oppstart av detaljregulering for Skottneset feriesenter

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidare utvikling av Skottneset feriesenter, gbnr 280/5 og 280/14 ved Sandvika i Stad kommune.

  

Forslagsstillar ynskjer å leggje til rette for vidare utvikling av Skottneset feriesenter for å gje gode opplevingar for dei som nyttar området:

  • Fleire utleigehytter
  • Betre hamn (utvide småbåthamna), oppgradere sjøfront mot aust
  • Bubilparkering
  • Leggje til rette for badestrand/-plass i vika mot aust
  • Trygge avkøyrsel til fylkesvegen

Kom med innspel til planarbeidet

Eventuelle innspel til planarbeidet skal sendast til Bjarte Friisvold på e-post bjarte@oseing.no eller per brev til 

(kopi til Stad kommune, post@stad.kommune.no eller per brev til Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid)

Frist for å kome med innspel til planarbeidet er  25.08.2022

Les meir om planarbeidet