Tillitsvalde

Den tillitsvalde er vald for å representere medlemmane overfor arbeidsgjevar. Dette er dei hovudtillitsvalde. Den hovudtillitsvalde har både rettar og plikter som er gjeve gjennom Hovedavtalen.

I tillegg til dei hovudtillitsvalde har kvar eining ein plasstillitsvald som tek seg av oppgåvene på den enkelte tenestestad.

Hovudtillitsvalde i Stad kommune:

Mirjam Bruvoll, Utdanningsforbundet

Barbro Os Noste, Fagforbundet

Eva Haugland, Fagforbundet

Asbjørn Tverberg, NITO

Tone Kristin Smørdal, Norsk sykepleierforbund

Merete Nerland, Tekna

Mari Øyen Hafsås, Fysioterapeutforbundet

Hilde Isane Hjelle, Ergoterapeutforbundet

Hanne Ryssdal, Vara Sidsel Osnes, Fellesorganisasjonen