MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Hovudverneombod

Hovudverneombod

Anne Lise Hildenes Engeland er hovudverneombod i Stad kommune.

Anne Lise er utdanna lærar og arbeider på Hjelle skule på Nordfjordeid.

Hovudverneombodet sine oppgåver:

  • Samordne verneomboda si verksemd og aktivitetar
  • Støtte og rettleie verneomboda i arbeidet
  • Vere ein sentral pådrivar i HMS-spørsmål
  • Delta i arbeidsmiljøutvalet med tale-, framlegg- og stemmerett
  • Vere involvert i omfattande endringar som byggjearbeid og omstillingsprosessar

Anne Lise har kontortid som hovudverneombod kvar torsdag og fredag frå kl 08.00 - 15.30. Du kan treffe henne per e-post eller telefon.

Kontakt

Anne Lise Hildenes Engeland
Hovudverneombod
E-post
Mobil 971 71 541