Stad

Hovudverneombod

Hovudverneombod

Anne Lise Hildenes Engeland er hovudverneombod i Stad kommune.

Anne Lise er utdanna lærar og arbeider på Hjelle skule på Nordfjordeid.

Hovudverneombodet sine oppgåver:

  • Samordne verneomboda si verksemd og aktivitetar
  • Støtte og rettleie verneomboda i arbeidet
  • Vere ein sentral pådrivar i HMS-spørsmål
  • Delta i arbeidsmiljøutvalet med tale-, framlegg- og stemmerett
  • Vere involvert i omfattande endringar som byggjearbeid og omstillingsprosessar

Anne Lise har kontortid som hovudverneombod kvar torsdag og fredag frå kl 08.00 - 15.30. Du kan treffe henne per e-post eller telefon.

Kontakt

Anne Lise Hildenes Engeland
Hovudverneombod
E-post
Mobil 97 17 15 41