MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunalområde for helse og omsorg omfattar legeteneste, helsestasjon, fysio- og ergoterapi, heimetenester, sjukeheim og omsorgsbustader, interkommunale helsetenester og tenester for funksjonshemma.

Einingane i kommunalområdet for helse og omsorg har ansvaret for å tildele og yte helse- og omsorgstenester til innbyggjarane i Stad kommune. Verksemda er omfattande og er i ein omstillingsfase.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Stad kommune er Barbro Longva. 

Kontakt

Barbro Longva
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Mobil 928 55 900
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00