MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunalområde for helse og omsorg omfattar legeteneste, helsestasjon, fysio- og ergoterapi, heimetenester, sjukeheim og omsorgsbustader, interkommunale helsetenester og tenester for funksjonshemma.

Einingane i kommunalområdet for helse og omsorg har ansvaret for å tildele og yte helse- og omsorgstenester til innbyggjarane i Stad kommune. Verksemda er omfattande og er i ein omstillingsfase.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Stad kommune er Barbro Longva. 

Kontakt

Barbro Longva
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Mobil 928 55 900
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00