Helse og omsorg

Kommunalområde for helse og omsorg omfattar legeteneste, helsestasjon, fysio- og ergoterapi, heimetenester, sjukeheim og omsorgsbustader, interkommunale helsetenester og tenester for funksjonshemma.

Einingane i kommunalområdet for helse og omsorg har ansvaret for å tildele og yte helse- og omsorgstenester til innbyggjarane i Stad kommune. Verksemda er omfattande og er i ein omstillingsfase.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Stad kommune er Barbro Longva. 

Kontakt

Barbro Longva
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Mobil 92 85 59 00
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00