MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Kommunalområde for helse og omsorg omfattar legeteneste, helsestasjon, fysio- og ergoterapi, heimetenester, sjukeheim og omsorgsbustader, interkommunale helsetenester og tenester for funksjonshemma.

Einingane i kommunalområdet for helse og omsorg har ansvaret for å tildele og yte helse- og omsorgstenester til innbyggjarane i Stad kommune. Verksemda er omfattande og er i ein omstillingsfase.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Stad kommune er Barbro Longva. 

Kontakt

Barbro Longva
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Mobil 928 55 900
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00