MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Oppvekst og opplæring

Oppvekst og opplæring

Kommunalområde for oppvekst og opplæring omfattar barnehagar, skular m /SFO, barnevern og PPT.

Stad kommune har åtte kommunale grunnskular, seks kommunale barnehagar og ei eining for barnevern. Stad kommune kjøper PPT-tenester frå Vestland fylke.

Kommunalsjef for oppvekst og opplæring i Stad kommune er Harald Sivertsen.

Kontakt

Harald Sivertsen
Kommunalsjef oppvekst og opplæring
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00