MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Oppvekst og opplæring

Oppvekst og opplæring

Kommunalområde for oppvekst og opplæring omfattar barnehagar, skular m /SFO, barnevern og PPT.

Stad kommune har åtte kommunale grunnskular, seks kommunale barnehagar og ei eining for barnevern. Stad kommune kjøper PPT-tenester frå Vestland fylke.

Kommunalsjef for oppvekst og opplæring i Stad kommune er Harald Sivertsen.

Kontakt

Harald Sivertsen
Kommunalsjef oppvekst og opplæring
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00