Oppvekst og opplæring

Oppvekst og opplæring

Kommunalområde for oppvekst og opplæring omfattar barnehagar, skular m /SFO, barnevern og PPT.

Stad kommune har åtte kommunale grunnskular, seks kommunale barnehagar og ei eining for barnevern. Stad kommune kjøper PPT-tenester frå Vestland fylke.

Kommunalsjef for oppvekst og opplæring i Stad kommune er Harald Sivertsen.

Kontakt

Harald Sivertsen
Kommunalsjef oppvekst og opplæring
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00