MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Inngående faktura til kommunen

Inngående faktura til kommunen

Alle fakturaer til Stad kommune må sendast i elektronisk handelsformat (EHF). 
De finn informasjon på www.Difi.no om korleis de kan sende EHF-faktura til kommunen.

Stad kommune sin EHF-referanse er  Stad kommune 9908:921060157