MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Inngående faktura til kommunen

Inngående faktura til kommunen

Alle fakturaer til Stad kommune må sendast i elektronisk handelsformat (EHF). 
De finn informasjon på www.Difi.no om korleis de kan sende EHF-faktura til kommunen.

Stad kommune sin EHF-referanse er  Stad kommune 9908:921060157