MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Inngående faktura til kommunen

Inngående faktura til kommunen

Alle fakturaer til Stad kommune må sendast i elektronisk handelsformat (EHF). 
De finn informasjon på www.Difi.no om korleis de kan sende EHF-faktura til kommunen.

Stad kommune sin EHF-referanse er  Stad kommune 9908:921060157