Inngåande faktura til kommunen

Alle fakturaer til Stad kommune må sendast i elektronisk handelsformat (EHF). 
De finn informasjon på www.Difi.no om korleis de kan sende EHF-faktura til kommunen.

Stad kommune sin EHF-referanse er  Stad kommune 9908:921060157