VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Økonomi

Økonomi

Stabseining for økonomi har overordna ansvar for budsjett og økonomiplan, årsrapport og årsrekneskap, kommunen si finansforvaltning, fakturering, innkrevjing av kommunale krav og skatteinnkrevjing.

Stabseininga sitt arbeid er organisert i to overordna fagområde:

  • Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Stad
  • Økonomi, budsjett og rekneskap 

Leiar for stabseining for økonomi er Ole Starheim.

Kontakt

Ole Starheim
stabsleiar økonomi
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00