Økonomi

Stabseining for økonomi har overordna ansvar for budsjett og økonomiplan, årsrapport og årsrekneskap, kommunen si finansforvaltning, fakturering, innkrevjing av kommunale krav og skatteinnkrevjing.

Leiar for stabseining for økonomi er Ole Starheim.

Kontakt

Ole Starheim
Stabsleiar økonomi
E-post

 

Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00