MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Økonomi

Økonomi

Stabseining for økonomi har overordna ansvar for budsjett og økonomiplan, årsrapport og årsrekneskap, kommunen si finansforvaltning, fakturering, innkrevjing av kommunale krav og skatteinnkrevjing.

Stabseininga sitt arbeid er organisert i to overordna fagområde:

  • Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Stad
  • Økonomi, budsjett og rekneskap 

Leiar for stabseining for økonomi er Ole Starheim.

Kontakt

Ole Starheim
stabsleiar økonomi
E-post

 

Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00