MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Strategi og samordning

Strategi og samordning

Stabseininga strategi og samordning skal gje råd, koordinere og støtte organisasjonen i prosjektarbeid og ha kompetanse på område som er typisk tverretatlege og tverrfaglege. Staben skal arbeide strategisk og metodisk innanfor viktige, felles fagområde som samfunnsmedisin, folkehelse, digitalisering og innkjøp

Stabseininga er nyoppretta og vil bruke litt tid på å forme arbeidet. Nokre overordna fagområde er:

  • Rådgjeving og koordinering innanfor helse, oppvekst og samfunnsplanlegging
  • IKT og digitalisering
  • Byggjeprosjekt

Leiar for stabseining for strategi og samordning er Kristin Otneim Aarsnes.

Kontakt

Kristin Otneim Aarsnes
Stabsleiar strategi og samordning
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00