Strategi og samordning

Stabseininga strategi og samordning har fagkompetanse på område som er typisk tverrfaglege, t.d. oppvekst, folkehelse, digitalisering. Strategi og samordning følgjer opp kommunen si overordna rolle som samfunnsutviklar, og styrkar samarbeidet mellom kommune, næringsliv og frivillige. Strategi og samordning bidreg i oppgåvegjennomføring og koordinerer utviklingsarbeid innanfor alle kommunalområda. Stabseininga skal legge til rette for og medverke til samskapingsprosessar internt og eksternt. 

Nokre overordna fagområde er:

  • Rådgjeving og koordinering innanfor helse, oppvekst og samfunnsplanlegging
  • IKT og digitalisering
  • Tilrettelegge for næring

Leiar for strategi og samordning er Kristin Otneim Aarsnes.

Kontakt

Kristin Otneim Aarsnes
Stabsleiar strategi og samordning
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00