VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Leiargruppa i Stad kommune

Leiargruppa i Stad kommune

Leiargruppa i Stad kommune er samansett av kommunedirektøren, kommunalsjefane og stabsleiarane.

Leiargruppa har møte ein gong i veka.

Kontakt

Åslaug Krogsæter
Kommunedirektør