Leiargruppa i Stad kommune

Leiargruppa i Stad kommune er samansett av kommunedirektøren, kommunalsjefane og stabsleiarane.

Leiargruppa har møte ein gong i veka.

Leiargruppa består av:
Kristine Dahl, kommunedirektør

Kommunalområde
Harald Sivertsen, kommunalsjef oppvekst og opplæring
Astrid Paulsen, kommunalsjef kultur og samfunn
Barbro Longva, kommunalsjef helse og omsorg

Stab
Ole Starheim, Økonomisjef
Ingunn Rotihaug, leiar Personal og kommunikasjon
Kristin Otnheim, leiar Strategi og samordning