MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Leiargruppa i Stad kommune

Leiargruppa i Stad kommune

Klikk for stort bileteLeiargruppa i Stad kommune er samansett av kommunedirektøren, kommunalsjefane og stabsleiarane.

Leiargruppa har møte ein gong i veka.

Harald Sivertsen, kommunalsjef oppvekst og opplæring, Elin Leikanger, kommunalsjef areal og eigedom, Åslaug Krogsæter, kommunedirektør, Barbro Longva, kommunalsjef helse og omsorg, Kristine Dahl, kommunalsjef kultur og samfunn.

Kontakt

Åslaug Krogsæter
Kommunedirektør
E-post