MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Leiargruppa i Stad kommune

Leiargruppa i Stad kommune

Leiargruppa i Stad kommune er samansett av kommunedirektøren, kommunalsjefane og stabsleiarane.

Leiargruppa har møte ein gong i veka.

Klikk for stort bilete  

Leiargruppa består av:
Åslaug Krogsæter, kommunedirektør
Kristine Dahl, ass. kommunedirektør

Kommunalområde
Harald Sivertsen, kommunalsjef oppvekst og opplæring
Astrid Paulsen, kommunalsjef kultur og samfunn
Barbro Longva, kommunalsjef helse og omsorg

Stab
Ole Starheim, Økonomisjef
Ingunn Rotihaug, leiar Personal og kommunikasjon
Kristin Otnheim, leiar Strategi og samordning

Kontakt

Åslaug Krogsæter
Kommunedirektør
E-post