MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Leiargruppa i Stad kommune

Leiargruppa i Stad kommune

Klikk for stort bileteLeiargruppa i Stad kommune er samansett av kommunedirektøren, kommunalsjefane og stabsleiarane.

Leiargruppa har møte ein gong i veka.

Harald Sivertsen, kommunalsjef oppvekst og opplæring, Elin Leikanger, kommunalsjef areal og eigedom, Åslaug Krogsæter, kommunedirektør, Barbro Longva, kommunalsjef helse og omsorg, Kristine Dahl, kommunalsjef kultur og samfunn.

Kontakt

Åslaug Krogsæter
Kommunedirektør
E-post