Leiargruppa i Stad kommune

Leiargruppa i Stad kommune

Klikk for stort bileteLeiargruppa i Stad kommune er samansett av kommunedirektøren, kommunalsjefane og stabsleiarane.

Leiargruppa har møte ein gong i veka.

Harald Sivertsen, kommunalsjef oppvekst og opplæring, Elin Leikanger, kommunalsjef areal og eigedom, Åslaug Krogsæter, kommunedirektør, Barbro Longva, kommunalsjef helse og omsorg, Kristine Dahl, kommunalsjef kultur og samfunn.

Kontakt

Åslaug Krogsæter
Kommunedirektør
E-post