MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Kontrollutval

Kontrollutval

Stad kontrollutval er kommunestyret sitt eige kontrollutval. Kontrollutvalet skal arbeide for å auke den allmenne tilliten til at kommunale oppgåver vert gjennomførte på ein måte som sikrar likeverdig og god behandling og rettstryggleik for innbyggjarane.

Kontrollutvalet arbeider for

  • Auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • Optimal bruk av dei kommunale midlane
  • Ei forvaltning som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

Her finn du møteplan og oversikt over medlemer i Stad kontrollutval.