MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kontrollutval

Kontrollutval

Stad kontrollutval er kommunestyret sitt eige kontrollutval. Kontrollutvalet skal arbeide for å auke den allmenne tilliten til at kommunale oppgåver vert gjennomførte på ein måte som sikrar likeverdig og god behandling og rettstryggleik for innbyggjarane.

Kontrollutvalet arbeider for

  • Auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • Optimal bruk av dei kommunale midlane
  • Ei forvaltning som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk