MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Kontrollutval

Kontrollutval

Stad kontrollutval er kommunestyret sitt eige kontrollutval. Kontrollutvalet skal arbeide for å auke den allmenne tilliten til at kommunale oppgåver vert gjennomførte på ein måte som sikrar likeverdig og god behandling og rettstryggleik for innbyggjarane.

Kontrollutvalet arbeider for

  • Auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • Optimal bruk av dei kommunale midlane
  • Ei forvaltning som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk