Stad

Arbeidsverkstad UAE og KISN

Arbeidsverkstad UAE og KISN

Tysdag 31 januar 2023 vart det gjennomført felles arbeidsverkstad i utval for areal og eigedom og utval for kultur, idrett, samfunn og næring. Arbeidet er ein del av det strategiske arbeidet for vidare utvikling av Nordfjordeid. 

Kort orientering

Det ble fyst haldt ein kort orientering for utvala om arbeidet som har blitt gjort fram til nå, og kva en framleis arbeider med. 

 

Resultat frå arbeidsverkstaden

Under kan du sjå kva utvalet noterte seg ned av forventningar til arbeidet med ein strategisk plan for Nordfjordeid sentrum