Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sin overordna styringsverktøy og inneheld to delar; ein samfunnsdel og ein arealdel. Samfunnsdelen legg føringar for samfunnsutvikling og tenester, og Arealdelen fastsett arealutviklinga, vekst og vern i kommunen. 

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommuneplanen sin arealdel