Hovudferdselsårer

Stad kommune er et geografisk knutepunkt i Nordfjord. Kommunesenteret Nordfjordeid ligg i ein bu- og arbeidssone med vekst i næringslivet. Kommunen er i gang med ein områdeplan for utvikling av Nordfjordeid sentrum. I denne samanheng har ein møtt fleire utfordringar knytt til riksveg 15 og til E 39 som går gjennom sentrum. 

Det er ønskjeleg at ein strategisk plan for Nordfjordeid sentrum inneheld alle element som påverkar den vidare utviklinga. 

Under finn de informasjon om møter knytt til hovudferdselsårer

Dialogmøte med Statens vegvesen 03.05.23

Artikkelliste