Storymap

Heile arbeidsprosessen blir dokumentert og gjort tilgjengeleg gjennom ei ei kartfortelling (Storymap). Kartfortellinga inneheld informasjon om framveksten til tettstaden Nordfjordeid og gir ei oversikt over dei kunnskapsgrunnlaga som er utarbeidd over tid, knytt til sentrumsutvikling og arealbruk. Kartfortellinga er ei levande side, som blir oppdatert undervegs i heile planprosessen. 

Kartfortelling om Nordfjordeid sentrum

Artikkelliste