MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Få breva dine rett på mobilen!

Få breva dine rett på mobilen!

Stad kommune har ambisjonar om å bli meir tilgjengeleg på nett og levere fleire tenester digitalt. Eit viktig skritt på vegen er å sende fleire brev elektronisk.

Stad kommune sender brev elektronisk til digitale postkasser gjennom KS Svar UT. I første omgang gjeld dette til dømes arbeidsavtaler og svar på byggjesøknader. Målet er å auke effektiviteten i saksbehandlinga, redusere papirforbruk, redusere CO2-utslepp knytt til transport, minska kostnadane - og gje innbyggjarane tilgang til posten på ein rask og trygg måte - same kvar ein er i verda! 

Eid kommune oppmodar alle innbyggjarane til å opprette digitale postkasser!

Informasjonsfilm - Motta digital post frå det offentlege

Digital postkasse