MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Få breva dine rett på mobilen!

Få breva dine rett på mobilen!

Stad kommune har ambisjonar om å bli meir tilgjengeleg på nett og levere fleire tenester digitalt. Eit viktig skritt på vegen er å sende fleire brev elektronisk.

Stad kommune sender brev elektronisk til digitale postkasser gjennom KS Svar UT. I første omgang gjeld dette til dømes arbeidsavtaler og svar på byggjesøknader. Målet er å auke effektiviteten i saksbehandlinga, redusere papirforbruk, redusere CO2-utslepp knytt til transport, minska kostnadane - og gje innbyggjarane tilgang til posten på ein rask og trygg måte - same kvar ein er i verda! 

Stad kommune oppmodar alle innbyggjarane til å opprette digitale postkasser!

Informasjonsfilm - Motta digital post frå det offentlege

Digital postkasse