MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Søknadssenter

Plan, bygg og eigedom > Bestill time
Teknikk, brann og renovasjon > Brannvern - eldstad og feiing
Plan, bygg og eigedom > Bygg og eigedom
Bygg og eigedom > Byggesaksblankettar - Direktoratet for byggkvalitet
Bygg og eigedom > Byggesøknad
Bygg og eigedom > Deling av eigedom
Teknikk, brann og renovasjon > Graveløyve
Helse og omsorg
Plan, bygg og eigedom > Kjøp og reservasjon av tomt
Kultur, idrett og fritid
Skule og barnehage > Meldeskjema individuell tilrettelegging
Bygg og eigedom > Nabovarsel
Næring, landbruk og skatt
Bygg og eigedom > Reseksjonering
Bygg og eigedom > Seksjonering
Skule og barnehage
Bygg og eigedom > Slå saman eigedomar
Teknikk, brann og renovasjon > Spreiing av husgjødsel
Skule og barnehage > Søke barnehage
Skule og barnehage > Søke SFO
Bygg og eigedom > Søknad om ferdigsattest
Tilsette