VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Søknadssenter

Plan, bygg og eigedom > Bestill time
Plan, bygg og eigedom > Bygg og eigedom
Bygg og eigedom > Byggesaksblankettar - Direktoratet for byggkvalitet
Bygg og eigedom > Byggesøknad
Bygg og eigedom > Deling av eigedom
Helse og omsorg
Plan, bygg og eigedom > Kjøp og reservasjon av tomt
kurs
Bygg og eigedom > Nabovarsel
Bygg og eigedom > Reseksjonering
Sei opp SFO
Bygg og eigedom > Seksjonering
Bygg og eigedom > Slå saman eigedomar
Teknikk og miljø > Spreiing av husgjødsel
Barnehage og skule > Søke barnehage
Barnehage og skule > Søke SFO
Bygg og eigedom > Søknad om ferdigsattest
Test