MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Søknadssenter

Plan, bygg og eigedom > Bestill time
Teknikk og miljø > Brannvern - eldstad og feiing
Plan, bygg og eigedom > Bygg og eigedom
Bygg og eigedom > Byggesaksblankettar - Direktoratet for byggkvalitet
Bygg og eigedom > Byggesøknad
Bygg og eigedom > Deling av eigedom
Helse og omsorg
Plan, bygg og eigedom > Kjøp og reservasjon av tomt
Barnehage og skule > Meldeskjema individuell tilrettelegging
Bygg og eigedom > Nabovarsel
Bygg og eigedom > Reseksjonering
Bygg og eigedom > Seksjonering
Bygg og eigedom > Slå saman eigedomar
Teknikk og miljø > Spreiing av husgjødsel
Barnehage og skule > Søke barnehage
Barnehage og skule > Søke SFO
Bygg og eigedom > Søknad om ferdigsattest