Søknadssenter

Barnehage og skule
Plan, bygg og eigedom > Bestill time
Teknikk og miljø > Brannvern - eldstad og feiing
Plan, bygg og eigedom > Bygg og eigedom
Bygg og eigedom > Byggesaksblankettar - Direktoratet for byggkvalitet
Bygg og eigedom > Byggesøknad
Bygg og eigedom > Deling av eigedom
Helse og omsorg
Plan, bygg og eigedom > Kjøp og reservasjon av tomt
Kultur
Barnehage og skule > Meldeskjema individuell tilrettelegging
Bygg og eigedom > Nabovarsel
Næring,landbruk og skatt
Bygg og eigedom > Reseksjonering
Bygg og eigedom > Seksjonering
Bygg og eigedom > Slå saman eigedomar
Teknikk og miljø > Spreiing av husgjødsel
Barnehage og skule > Søke barnehage
Barnehage og skule > Søke SFO
Bygg og eigedom > Søknad om ferdigsattest
Tilsette