LA-senteret på Nordfjordeid

LA-senteret finn du i LA-bygget på Langeland. LA-senteret deler bygg med Integrering og opplæring, og med Movia.

Oppgåver

  • Kantinedrift
  • Dagleg ansvar og driv av BUA Eid.
  • Produksjon av varer i tekstil og tre
  • Produksjon av tennbrikkettar
  • Små oppdrag for bedrifter og organisasjonar i lokalsamfunnet

LA-senteret har tilgang på Sanserom og treningsrom.

Open butikk alle kvardagar frå 9.00-15.00

For meir informasjon om produkt og opningstider følg oss på Facebook

Kontakt

Jannike Sundal
E-post
Mobil 95 12 73 14