Bli fritidskontakt!

  • Støttekontakt er ei kommunal teneste for personar som treng hjelp til å ha ei meiningsfull og aktiv fritid, og å hindre isolasjon
  • Støttekontakt, fritidskontakt, aktivitetskontakt, tenesta kan ha mange namn
  • Vanlig oppdragstid er 2-6 timar i veka mot timebetaling
  • I Stad kommune er det både barn, ungdom og vaksne som trenger støttekontakt

 Legg inn ein søknad