MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeutane gir tilbod til alle aldersgrupper som på grunn av skade, sjukdom, funksjonsvanskar eller anna har vanskar med å meistre kvardagen. 

Dette kan du få hjelp til

  • Bustadrådgjeving med tanke på tilpassa bustad
  • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel
  • Rehabilitering av vaksne og eldre – heime og på institusjon
  • Funksjonsvurdering og tiltak i dagleglivet
  • Helsefremjande tiltak som fremjar aktivitet, deltaking og likeverd

Prisar

Tenesta er gratis. Du får hjelp etter ei konkret vurdering.

Søknad

Du treng ikkje tilvising frå lege. Du kan kontakte ergoterapeutane i Stad kommune direkte.

Kontakt

Hilde Isane Hjelle
Ergoterapeut område Eid og Bryggja
E-post
Mobil 950 37 993
Nina Beate Raad Osmundsvåg
Ergoterapeut område Selje
E-post
Mobil 995 84 661
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00