MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeutane gir tilbod til alle aldersgrupper som på grunn av skade, sjukdom, funksjonsvanskar eller anna har vanskar med å meistre kvardagen. 

Dette kan du få hjelp til

  • Bustadrådgjeving med tanke på tilpassa bustad
  • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel
  • Rehabilitering av vaksne og eldre – heime og på institusjon
  • Funksjonsvurdering og tiltak i dagleglivet
  • Helsefremjande tiltak som fremjar aktivitet, deltaking og likeverd

Prisar

Tenesta er gratis. Du får hjelp etter ei konkret vurdering.

Søknad

Du treng ikkje tilvising frå lege. Du kan kontakte ergoterapeutane i Stad kommune direkte.

Kontakt

Hilde Isane Hjelle
Ergoterapeut
E-post
Mobil 950 37 993
Nina Beate Raad
Ergoterapeut
E-post
Mobil 995 84 661
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00