Frisklivssentral

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er eit tilbod til deg som treng hjelp og motivasjon til å endre fysisk aktivitet, kosthald og tobakksbruk. Målet er betre helse og auka livskvalitet. Tilbodet er for deg som ønskjer å endre livsstil, og for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilsjukdommar. Du treng ikkje vere sjuk eller ha ein diagnose for å kome i kontakt med frisklivssentralen. Tilbodet er gratis.

Kva vi kan tilby

Tilbodet ved frisklivssentralen går over 12 veker og startar og sluttar med ein helsesamtale. I den første helsesamtalen set vi opp konkrete mål og lagar ein plan for perioden. I den andre helsesamtalen gjer vi opp status og legg ein plan som du skal følgje vidare på eiga hand. Du kan få hjelp med:

  • Individuell rettleiing om fysisk aktivitet, kosthald og tobakk
  • Gruppetilbod for fysisk aktivitet
  • Tilrettelegging for å prøve ut nye aktivitetar
  • Rettleiing i eigenaktivitet

Frisklivssentralen er lokalisert både på Nordfjordeid og i Selje. Fastlege, anna helsepersonell og NAV med fleire kan tilvise deg til Frisklivssentralen, ved å sende elektronisk melding via journalsystemet eller ved å ta direkte kontakt med frisklivskoordinator. Tenkjer du at dette kan vere nyttig for deg, kan du også selv ta direkte kontakt med frisklivskoordinator på telefon eller e- post.    

Våre opningstider er:
Nordfjordeid: Torsdag og fredag kl. 08:00-15:30
Selje og Bryggja: Mandag og onsdag kl. 08:00-15:00
 

Følg Frivilligsentralen på facebook for oppdateringer og arrangement. Trykk her så kjem du rett til sida vår

 

  

Kontakt

Pia Gjørsvik Kvernevik
Frisklivskoordinator område Eid
E-post
Mobil 989 04 720
Emilie Nyheim
Fysioterapeut område Selje og Bryggja
E-post
Telefon 901 90 404