Frisklivssentral

Frisklivssentralen er eit tilbod til deg som treng hjelp og motivasjon til å endre fysisk aktivitet, kosthald og tobakksbruk. Målet er betre helse og auka livskvalitet. Tilbodet er for deg som ønskjer å endre livsstil, og for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilsjukdommar. Du treng ikkje vere sjuk eller ha ein diagnose for å kome i kontakt med frisklivssentralen. Tilbodet er gratis.

Kva vi kan tilby

Tilbodet ved frisklivssentralen går over 12 veker og startar og sluttar med ein helsesamtale. I den første helsesamtalen set vi opp konkrete mål og lagar ein plan for perioden. I den andre helsesamtalen gjer vi opp status og legg ein plan som du skal følgje vidare på eiga hand. Du kan få hjelp med:

  • Individuell rettleiing om fysisk aktivitet, kosthald og tobakk
  • Gruppetilbod for fysisk aktivitet
  • Tilrettelegging for å prøve ut nye aktivitetar
  • Rettleiing i eigenaktivitet

Frisklivssentralen er lokalisert både på Nordfjordeid og i Selje. Fastlege, anna helsepersonell og NAV med fleire kan tilvise deg til Frisklivssentralen, ved å sende elektronisk melding via journalsystemet eller ved å ta direkte kontakt med frisklivskoordinator. Tenkjer du at dette kan vere nyttig for deg, kan du også selv ta direkte kontakt med frisklivskoordinator på telefon eller e- post.    

Opningstid:

Nordfjordeid: Måndagdag og tysdag kl. 08:00-15:30
Selje og Bryggja: Måndag og onsdag kl. 08:00-15:00

Følg Frivilligsentralen på Facebook for oppdateringer og arrangement. 

Treng du å trene balanse og styrke?
- Bli med på treningsgruppe for seniorar

"Sterk og stødig" er grupper med balanse- og styrketrening tilpassa seniorar, og er for deg som er over 65 år og heimebuande.

Du må vere i stand til å gå utan hjelpemiddel innandørs, men kan erfare endring i bevegelsesfunksjon og vere ustø i enkelte situasjonar.

Er du usikker på om du er i målgruppa? - Kontakt fysio- og ergoterapitenesta i Stad kommune.

Gruppetreningar:

  • Nordfjordeid, tysdagar kl. 11:00 - kontaktperson Irene Wedvik tlf. 908 78 867
  • Holmøyane, torsdagar kl 13:00 - kontaktperson Reidar Holmøy tlf. 915 83 598
  • Selje, tysdagar kl. 11:00 - kontaktperson Magny Myklebust tlf. 917 21 651
  • Barmen, mandagar kl 16:00 - kontaktperson Wenche Rye Pedersen tlf: 918 26 419
Eldre som trenar i eit treningsstudio - Klikk for stort bilete

  

Kontakt

Pia Gjørsvik Kvernevik
Frisklivskoordinator område Eid
E-post
Mobil 98 90 47 20
Emilie Nyheim
Fysioterapeut område Selje og Bryggja
E-post
Telefon 90 19 04 04