MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Frisklivssentral

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er eit tilbod til deg som treng hjelp og motivasjon til å endre fysisk aktivitet, kosthald og tobakksbruk. Målet er betre helse og auka livskvalitet. Tilbodet er for deg som ønskjer å endre livsstil, og for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilsjukdommar. Du treng ikkje vere sjuk eller ha ein diagnose for å kome i kontakt med frisklivssentralen.

Kva vi kan tilby

Tilbodet ved frisklivssentralen går over 12 veker og startar og sluttar med ein helsesamtale. I den første helsesamtalen set vi opp konkrete mål og lagar ein plan for perioden. I den andre helsesamtalen gjer vi opp status og legg ein plan som du skal følgje vidare på eiga hand. Du kan få hjelp med:

  • Individuell rettleiing om fysisk aktivitet, kosthald og tobakk
  • Gruppetilbod for fysisk aktivitet
  • Tilrettelegging for å prøve ut nye aktivitetar
  • Rettleiing i eigenaktivitet

Slik søkjer du

Lege, anna helsepersonell, NAV med fleire kan tilvise deg til Frisklivssentralen. Tenkjer du at dette kan vere nyttig for deg, kan du også ta direkte kontakt med frisklivskoordinator.

Ta kontakt

Frisklivssentralen er lokalisert på Nordfjordeid. Opningstidene er tysdag og fredag kl. 9–14. 

Følg oss gjerne på Facebook

Kontakt

Mari Glomnes Øyen
Frisklivskoordinator område Eid og Bryggja
E-post
Mobil 989 04 720
Emilie Nyheim
Frisklivskoordinator område Selje
E-post
Mobil 901 90 404
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00