Hjelpemiddel

Kven kan få hjelpemiddel?

Dersom du har nedsett funksjonsevne på grunn av skade eller sjukdom, kan du få låne hjelpemiddel for ein kortare eller lengre periode.

Kortvarig behov (inntil 2 år)

Stad kommune har ansvar for utlån av hjelpemiddel. Etter til dømes operasjon eller skade kan ein trenge hjelpemiddel som toalettforhøgar, rullestol , dusjstol og arbeidsstol.  

Kommunale hjelpemiddellager finn her:

  • Hoffbygget i Selje, Seljetunvegen 24
  • Bryggja Omsorgssenter, Standavegen 18
  • Nordfjordeid i Fossevegen 10

Varige behov (over 2 år)

Nav hjelpemiddelsentral har ansvar for utlån av hjelpemiddel ved varige behov. Tilsette i kommunen vil vurdere funksjonen din og eventuelt hjelpe deg å søkje. I tillegg har vi ansvar for opplæring i bruk av hjelpemiddel og vidare oppfølging.

Kontaktinfo

Nyttige nettsider:

Kunnskapsbanken

Hjelpemiddeldatabasen

Nav

Blindeforbundet

Hørselhemmedes Landsforbund

Temasider om bruk av smartteknologi og applikasjoner (apper)

Gratis utlån av lydbøker og punktbøker

Kontakt

Kari Svarstad
Fysioterapeut
E-post
Mobil 45 63 65 34